Gedung Kebudayaan Subang kok dijuluki Sarang Burung Merpati?


Reporterjabar.com - Belum lama ini telah dibangun Gedung Kebudayaan di Kabupaten Subang yang terletak di kawasan Ranggawulung Subang. Pembangunan gedung tersebut konon menelan uang rakyat sekitar Rp6 miliar.  

Namun berdasarkan pantauan, pembangunan gedung kebudayaan tersebut tak memperlihatkan sebuah bangunan yang layak dan representatif disebut gedung kebudayaan. Bahkan tanpa ada panggung meski kecil.  

Keanehan arsitektur bangunan tersebut bahkan menarik para seniman dan budayawan Jawa Barat untuk ikut berkomentar.  

Seperti diungkapkan oleh Godi Suwarna, seorang budayawan asal Kabupaten Ciamis. Dia menyebut bangunan gedung kebudayaan Subang yang belum tuntas itu seperti sarang burung merpati. Pemprov Jabar juga membangun gedung gedung kebudayaan di Bandung, Garut, Sumedang dan Ciamis.  

"Duka teuing budaya nanahaon nu rék digarap jeung dipintonkeun di dinya, di Subang. Da geuning gedongna téh dijieunna tina awi. Katémbong paragpag wangunan nu kawas saung ranggon. Duka jangeun nanahaon, da ranggonna téh réa pisan. Mun keur sékretariat-sékretariat kasenian, hareureut teuing. Disidik-sidik, bet siga komplék kandang japati. Duka rék sabaraha taun umurna éta gedong kandang japati téh, da dijieunna tina awi!" kata Godi dalam Bahasa Sunda.  

"Entah budaya apa yang digarap dan dipertunjukkan di sana. Di Subang. Kok gedungnya dibangun pake bambu. Terlihat deretan bangunan seperti saung ranggon (bangunan di atas tanah seperti panggung) kalau dipakai sekretariat kesenian terasa sempit. Kalau dilihat-lihat seperti kompleks kandang merpati. Entah kuat berapa lama gedung kandang burung merpati itu karena terbuat dari bambu! " ungkap Godi, dalam status di sosial medianya, dipantau Senin (25/01/2021). 

Godi bahkan 'mengusulkan' nama untuk gedung kebudayaan tersebut yakni "Subang Magical Artist Farm" kira kira artinya "Peternakan Seniman Sulap Subang". Sebab dia mengira akan ada pemekaran jenis kebudayaan baru yang dikembangkan oleh Pemprov Jabar dan Pemkab Subang dengan cara mengawinsilangkan antar seniman. Misalnya seniman karawitan dengan seniman senirupa dan sebagainya. Itu demi menyongsong Subang sebagai kota internasional! 

Berikut ini kutipan lengkap status Godi Suwarna dalam media sosialnya:

Kaahéngan Tatar Sunda:

 "SUBANG MAGICAL ARTIST FARM" 

Sumpahna gé sing daék demi, Lur! Sim uingah sok héran, bingung, keuheul, sedih, ambek, pagaliwota. Sumuhun éta, mun ningal talajak para gegedén. Mun disuhunkeun dana ku seniman, keur garapan kasenian, mani sok seuseut kacida. Dina ditedunan ogé, déng teuing, ukur masihan sakopét! Malah, aya nu pok pisan nyebatkeun, réh kasenian téh penghamburan, saurna.

Sabalikna, mun aranjeunna ngadamel gedong kasenian, waragadna sok teu euleum-euleum. Milyar-milyar. Éta téh biasana mah bari jeung tara ngajak badami heula ka para seniman nu rék marakéna. Gegedén téa sok asa janten nu maha uninga, rahayat mah dianggap belet balilu. Der ngawangun. Hasilna, tara jauh ti sangkaan. Gedong nu majar jangeun kasenian téh teu ngalér, teu ngidul, alias mubah.

Tong jauh-jauh, ieu wé nu aya dina tungtung irung uing: Gedong Kasenian Ciamis. Geus taun-taun ngadeg téh can kungsi dipaké mintonkeun karya para seniman Ciamis. Agréng jeung weweg ari gedongna mah. Ngan, nya kitu, di jerona teu matut keur pagelaran. Mangkaning anggaranana milyar-milyar, tina dana APBD, alias duit rayat Jabar, jaman Kangjeng Wagubna Dedi Mizwar. Mubah. Boa ayeuna mah geus dipaké bumén-bumén ku sakadang walét. 

Ayeuna, nu keur jadi bukur catur para seniman di Tatar Sunda téh nya éta gedong budaya di Kabupatén Subang. Cenah, éta téh kaasup lima komplék wangunan keur kabudayaan, proyék Pemprov Jabar, nu baris diwangun ogé di Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut jeung Ciamis. Cikénéh, aya béja, yén gedong budaya nu di Sumedang, geus diwangun di Rancakalong. Malah geus runtuh deui katebak angin. 

Duka teuing budaya nanahaon nu rék digarap jeung dipintonkeun di dinya, di Subang. Da geuning gedongna téh dijieunna tina awi. Katémbong paragpag wangunan nu kawas saung ranggon. Duka jangeun nanahaon, da ranggonna téh réa pisan. Mun keur sékretariat-sékretariat kasenian, hareureut teuing. Disidik-sidik, bet siga komplék kandang japati. Duka rék sabaraha taun umurna éta gedong kandang japati téh, da dijieunna tina awi! 

Disebut gedong budaya, meureun kudu aya wé ari panggung leutik-leutik baé mah, keur mintonkeun kasenian. Ieu mah asa teu katénjo kelemengna. Beuki bingung, keur nanahaon teuing atuh éta wangunan téh?

Tapi, lila-lila mah teu burung kapikir ogé. Pasti kieu, Lur!: Pemprov Jabar téh badé kagungan program ujicoba pamekaran kabudayan. Carana, rék macek-macekeun para seniman dina wangunan kandang-kandang japati téa. Upamana, para seniman karawitan dipacekkeun jeung seniman senirupa. Seniman tari dipacekkeun jeung seniman téater. Kawin silang téa geuning disebutna téh. Hasilna, baris lahir generasi seniman Subang nan ahéng bin ajaib! 

Angot barang maca warta, yén Subang téh, cenah, ayeuna keur tatan-tatan rék jadi kota internasional. Beuki teg wé haté téh, yén éta wangunan gedong budaya kandang japati téh dina raraga ka dinya ogé: Yén kota internasional mah kedah pisan kagungan peternakan seniman. Isuk jaganing géto, di palebah dinya bakal ngajeblag aksara: "Subang Magical Artist Farm," nu bakal dideugeug ku jutaan turis ti sakuliah dunya.

Mun teu kitu, sok, jangeun nanahaon atuh éta gedong budaya kandang japati nu waragadna milyar-milyar téh? Cobi, sim uing nu nuju bingung, pasihan pencerahan!

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers